Pla director de cooperació (AMB)

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 12:50

El Pla director de cooperació internacional és l'eina que estructura el compromís de l'AMB per contribuir a l'assoliment d'una vida digna per a tothom i garantir els drets de les persones en els entorns urbans empobrits. S'assumeixen els reptes locals per caminar cap a urbs inclusives, equitatives, segures i sostenibles que garanteixin els drets de tothom a partir una actuació transformadora treballada en conjunt. A més, fomenta una anàlisi i reflexió crítica de les relacions i desigualtats internacionals que permet transformar-les i consolidar un canvi d'actituds i actuacions a partir d'una mirada local i global alhora.
El Pla expressa la singularitat de la cooperació de la institució, centrada en el valors metropolitans i municipalista, la horitzontalitat, els principis tranversals i la seva expertesa.

Darrera actualització: 21.05.2021 | 12:51

Enllaços