Pla de Mobilitat Urbana Sostenible - PMUS

Dimecres, 2 de gener de 2019 a les 00:00

2017-2022
Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2018

El PMUS fixa una dotzena d'objectius, que fan referència a afavorir la mobilitat, fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, a la utilització racional del vehicle privat, a combinar la necessitat d'aparcament del veïnat amb la rotació, a comptar amb zones de mercaderies racionals, a la intermodalitat, a reduir els nivells de contaminació, la seguretat viària, a la incorporació dels avenços tecnològics aplicats a la mobilitat, a l'anàlisi de l'espai públic en les noves urbanitzacions i a la sensibilització ciutadana. Aquests objectius es materialitzen en 48 actuacions, algunes de les quals són la creació d'una anella cívica a l'entorn del Turó o els camins escolars.

Darrera actualització: 26.06.2023 | 14:41