Ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals

Aquesta ordenança té per objecte establir la regulació de les mesures de protecció i tinença d’animals en la seva convivència humana, en el marc establert en la legislació general.

Aprovada definitivament pel Ple en la sessió de 23 de setembre de 2020 la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d’animals.

Publicació al BOPB: 5/10/2020.

Darrera actualització: 08.10.2020 | 11:43