Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis

L’objecte d’aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als edificis i construccions situats al terme muni cipal de Montcada i Reixac.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:52