Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció administrativa per a l’establiment i funcionament d ’instal·lacions de radiocomunicació i els seus elements.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:53