Ordenança municipal per a la promoció del vehicle elèctric i els de baixes emissions

Aquesta ordenança té per objecte la creació de tot un seguit de mesures orientades al foment, la introducció i l'ús del vehicle elèctric i de baixes emissions.

Amb aquesta finalitat, l'ordenança regula:

  1. L'habilitació de places d'aparcament dotades de punt de recàrrega, exclusives per a vehicles elèctrics.
  2. Les normes d'estacionament que hauran de seguir els vehicles elèctrics dins de les zones d'estacionament regulat definides per l'ajuntament.
  3. Les bonificacions aplicables als vehicles elèctrics i de baixes emissions en l'abonament de la taxa per l'estacionament a les zones regulades definides per l'ajuntament.
  4. Les bonificacions aplicables als vehicles elèctrics i de baixes emissions en l'abonament de la quota de l'Impost Municipal sobre vehicles de tracció mecànica.
  5. Les bonificacions aplicables en l'abonament de la quota de l'impost d'Activitats Econòmiques a les empeses que estableixin un Pla de Transport basat en el vehicle elèctric.
  6. Els criteris mediambientals a incorporar en l'adquisició de vehicles de transport per part de l'ajuntament.
  7. Les infraccions derivades de l'incompliment de les normes establertes.
Darrera actualització: 14.03.2022 | 12:34