Educador/a Social

Divendres, 22 de març de 2024 a les 08:56

ESTAT: OBERTA
Termini de presentació d'instàncies del 3 la 22 de maig de 2024

TerminiBASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC PER COBRIR LLOCS DE TREBALL D´EDUCADOR/A SOCIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2.

Llocs a cobrir: Educador/a Social
Classe de personal: Funcionari interí i/o personal laboral temporal
Categoria: Tècnic/a Mitjà/na
Grup: A2 Jornada de treball: Jornada ordinària – flexible
Adscripció orgànica: Àrea Social – Serveis Socials
Nivell de complement de destí: 20
Nivell de lloc: 8 

Darrera actualització: 02.05.2024 | 10:26