Concurs Oposició 6 (CO- 6). Administratius/ves C1

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:16

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de quatre places vacants d'Administratiu/va, de l’Escala d'administració general, subescala administrativa, adscrit/a al lloc d'administratiu/va de comptabilitat, d'administratiu/va de cultura i patrimoni, d'administratiu/va de medi ambient i control d'activitats i d'administratiu/va de recursos humans, grup de classificació C1, codi de places 1.08.18, 1.08.44, 1.08.61 i 1.08.74, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa.

La durada de la prova teòrica és de 90 minuts (Annex I. Concurs oposició C-06). No són 120 minuts com, per errada tipogràfica, apareix mencionat en la Llista definitiva de persones admeses i excloses de data 30 de març de 2023.

Darrera actualització: 12.09.2023 | 12:58