Concurs 2 (C-2). Tècnic/a superior A1 (Sistemes d'Informació, Comunicació i Gestió)

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:14

 

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d´una plaça vacant de Tècnic/a superior, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnics/ques superiors, adscrits/es al lloc de Cap de Servei de Sistemes d'Informació, Comunicació i Gestió, grup de classificació A1, codi de plaça 1.13.01, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 09.06.2023 | 12:18