Concurs 17 (C-17). Peons/es AP (Brigada Municipal)

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 06:59

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de quatre places vacants de Peó, de l’Escala d’administració especial, subescala serveis especials, adscrit/a al lloc de Peó de Paleteria, Paleteria), Paleteria i Jardineria, grup de classificació AP, codi de places 1.37.02, 1.37.08, 1.37.10 i 1.37.15, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:44