Concurs 16 (C-16). Oficials/es d'oficis C2 (Brigada Municipal)

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:00

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de vuit places vacants d'Oficial d'Oficis, de l’Escala d’administració especial, subescala serveis especials, adscrit/a al lloc d'Oficial de Paleteria, de Pintura, de Paleteria, de Jardineria, de Serralleria, de Serralleria, Conductor/a- i Jardineria, grup de classificació C2, codi de places 1.35.02, 1.35.03, 1.35.07, 1.35.09, 1.35.16, 1.35.27, 1.35.28 i 1.36.01, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:43