Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost del servei:

111,300 euros (Any 2022)

Equip tècnic:

El servei el presta l'empresa AGBAR

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

A l'apartat contacte de la web d'Aigües de Barcelona teniu tota la informació

Darrera actualització: 27.12.2022 | 08:32