1 tècnic/a de sancions i ordenances fiscals

Dimarts, 31 d'octubre de 2023 a les 15:27

ESTAT: OBERTA
Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de novembre de 2023, ambdós inclosos, per instància

Denominació: Tècnic/a de sancions i ordenances fiscals (lloc 0492)
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica: Àrea Econòmica i Recursos Humans
Provisió Un any i possible pròrroga d'un any més; sent un màxim de 2 anys.
Règim d'adscripció: Personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Montcada i Reixac o personal funcionari de carrera d'altres administracions
Grup: A
Subgrup: A1. Tècnic d'Administració General o Tècnic d'Administració Especial
Complement destí: Nivell 26
Complement específic: 16.427,88 € anuals
Jornada de treball: Ordinària - Jornada flexible

Darrera actualització: 20.11.2023 | 20:31