1 caporal Policia Local

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 10:00

ESTAT: OBERTA
Termini de presentació d’instàncies: del 22 de març a l'11 d’abril de 2023

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Montcada i Reixac, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent, vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament.
Les característiques de la convocatòria són les següents:

  • Núm. de places convocades: 1
  • Classe de personal: Funcionari/ària de carrera Policia Local
  • Escala: Administració especial, subgrup de serveis especials
  • Categoria: Caporal de la Policia Local
  • Grup: C2
  • Nivell retributiu Grup: C1
  • Nivell complement destí: 18
  • Nivell complement específic: 67

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 21.03.2023 | 09:59