1 caporal Policia Local

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 10:00

ESTAT: TANCADA

“S’estableix que les sol·licituds presentades en el termini del 22 de març fins el 11 d’abril de 2023, vinculat a les bases específiques anteriors d’una plaça de Caporal per promoció interna, ara derogades, continuaran sent vàlides en el nou procés selectiu, sense necessitat que les mateixes persones presentin una nova sol·licitud, ni pagament de taxa”.

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Montcada i Reixac, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent, vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament.
Les característiques de la convocatòria són les següents:

  • Núm. de places convocades: 1
  • Classe de personal: Funcionari/ària de carrera Policia Local
  • Escala: Administració especial, subescala de serveis especials
  • Categoria: Caporal de la Policia Local
  • Grup: C
  • Subgrup: C1
  • Nivell complement destí: 18
  • Nivell complement específic: 67

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 28.02.2024 | 07:16