Tècnic/a mig comptabilitat

Dijous, 2 de juny de 2022 a les 09:42

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari interí per l’ajuntament de Montcada i Reixac, per raons d’urgència, per l’existència de plaça vacant d’un/a tècnic/a mig de l’escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari, subescala tècnica grau mitjà, adscrita al lloc de tècnic/a mig de comptabilitat de l’Àrea Econòmica, grup classificació A2, pel sistema de concurs oposició amb constitució de borsa.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 04.08.2023 | 08:27