Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

L'Ajuntament de Montcada i Reixac s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a la pàgina web https://www.montcada.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment d'acord amb el RD 1112/2018 causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

a. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

 • Hi han continguts no textuals que no tenen una alternativa textual, o aquesta no és adequada [requisit nombre 9.1.1.1 Contingut no textual d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi han imatges de text, que no són essencials ni configurables, usades per transmetre informació [requisit nombre 9.1.4.5 Imatges de text d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi han vídeos que no tenen subtítols, transcripcions i audiodescripcions [requisits nombre 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.5 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi han continguts en els quals s'està utilitzant el color per transmetre informació. També hi continguts que no compleixen amb la ràtio mínima de contrast de color [requisits nombre 9.1.4.1, 9.1.4.3 i 9.1.4.11 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi pot haver errors puntuals de textos solapats, tallats o desbordats a l'augmentar la mida de text de la pàgina, a l'fer zoom a la pàgina o a l'modificar l'espaiat de el text [requisits nombre 9.1.4.4, 9.1.4.10 i 9.1.4.12 d'UNE -EN 301.549: 2019].
 • El menú de navegació no es pot tancar només amb el teclat (prement la tecla ESC) i, en la versió mòbil, no és accessible només amb el teclat. Podria haver-hi altres continguts puntuals que no siguin accessibles només amb el teclat [requisits nombre 9.1.4.13 i 9.2.1.1 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • El carrusel de la pàgina principal no té una opció que permeti aturar-lo [requisits nombre 9.2.2.1 i 9.2.2.2 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • La pàgina no té un mecanisme per saltar blocs de contingut, com pot ser un enllaç inicial per saltar a el contingut principal [requisit nombre 9.2.4.1 Evitar blocs d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • El focus de teclat pot no ser visible en tots els components interactius de les pàgines i pot haver-hi errors en l'ordre en el qual aquests agafen el focus [requisits nombre 9.2.4.3 i 9.2.4.7 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • El propòsit dels enllaços, encapçalats o etiquetes de l'portal poden no ser sempre prou clars, descriptius o consistents per a tots els usuaris [requisits nombre 9.2.4.4, 9.2.4.6, 9.2.5.3 i 9.3.2.4 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Al portal hi continguts l'idioma no s'està etiquetant correctament [requisit nombre 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • L'elecció de l'idioma de l'portal es realitza seleccionant una opció d'un desplegable de la capçalera que no té un botó associat [requisit nombre 9.3.2.2 A l'rebre entrades d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi ha camps de formularis que no tenen etiquetes o instruccions, o aquestes no són adequades, o que sol·liciten informació sobre l'usuari sense identificar el propòsit de l'entrada. La identificació dels errors en els formularis es realitza mitjançant la validació nativa d'HTML5 que pot no complir tots els requisits d'accessibilitat exigits [requisits nombre 9.3.3.2, 9.1.3.5 i 9.3.3.1 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi ha errors de processament en les CSS i el codi HTML [requisit nombre 9.4.1.1 Processament de UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi ha errors en l'ús d'un etiquetatge semàntic que reflecteixi la informació i les relacions de l'contingut, així com el nom, funció i valor de tots els components de la pàgina [requisits nombre 9.1.3.1 i 4.1.2 d'UNE-EN 301.549: 2019].
 • Hi ha arxius ofimàtics en PDF que no compleixen els requisits d'accessibilitat.
 • Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

b. càrrega desproporcionada

No aplica.

c. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • El lloc web pot contenir arxius ofimàtics en PDF, o altres formats, publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 • Hi ha arxius ofimàtics en PDF que són continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, ni estan sota el seu control, que no compleixen tots els requisits d'accessibilitat.
 • El lloc web pot mostrar vídeos publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat per no tenir subtítols, transcripció i / o audiodescripció.
 • El lloc web inclou mapes que poden no ser completament accessibles per a tothom, però la informació essencial que transmeten es proporciona de manera accessible en format text al costat de mapa.
 • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin finançats ni desenvolupats per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, ni sota el seu control, que no compleixin tots els requisits d'accessibilitat: els giny de Facebook i de Twitter; el reproductor de vídeos de YouTube; el recaptcha de Google.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 9 de desembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació experta en profunditat duta a terme per un auditor extern.

Darrera revisió de la declaració: 9 de desembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web;
 • transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut;
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web;

a través de l'adreça de correu electrònic oac@montcada.org o trucant a al telèfon 935 726 474.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa a l'acompliment dels requisits de l'RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4;
  • continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d'informació accessible s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Poden ser presentades a través de la Instància genèrica de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel servei de Sistemes d'informació, comunicació i sistemes d'gestió, com unitat responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.

Procediment d'aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5 de l'RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància genèrica de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, així com a la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel servei de Sistemes d'informació, comunicació i sistemes d'gestió, com unitat responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301.549: 2019 considerant les excepcions de l'RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha realitzat al setembre de 2020.

Compatibilitat

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera, Google Chrome, Explorer i Edge. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

Visualització responsive

El portal ha estat dissenyat per a la seva òptima visualització en els dispositius tablet i mòbil mitjançant un disseny responsive.

En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile i navegador natiu d'Android.

Personalització de la mida de lletra

A la capçalera de les pàgines trobareu una sèrie de controls per personalitzar la mida de lletra de la pàgina web:

Controls per personalitzar la mida de lletra

Control

Acció

+

Augmenta la mida de la lletra

-

Disminueix la mida de lletra

=

Mida de la font per defecte


Dreceres de teclat

S'incorporen dreceres de teclat per facilitar la navegació a través de el portal:

Dreceres de teclat

Drecera de teclat

Acció

4

Enllaça amb el camp de recerca de la capçalera de les pàgines


Depenent de el navegador des del qual s'estigui accedint a l'portal, serà necessari utilitzar una combinació de tecles o altres per a l'ús de les dreceres de teclat:

Combinació de tecles

Sistema Operatiu

Navegador

Combinació de tecles

Windows

Internet Explorer

Alt + Tecla de drecera

Google Chrome

Alt + Tecla de drecera

Safari

Alt + Tecla de drecera

Firefox

Alt + Majúscula + Tecla de drecera

MAC

Safari

Ctrl + Alt + Tecla de drecera

Google Chrome

Ctrl + Alt + Tecla de drecera

Firefox

Ctrl + Tecla de atajo

Ubuntu

Firefox

Alt + Majúscula + Tecla de drecera

Darrera actualització: 29.06.2022 | 10:32
Darrera actualització: 29.06.2022 | 10:32