Protocol comarcal per un espai públic i contextos d‟oci lliures de violències masclistes

Divendres, 22 de març de 2019 a les 00:00

El II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019 del Consell Comarcal del Vallès Occidental preveu mesures d‟acció contra la violència masclista, entre les quals s'hi compten la implementació i l'impuls de diferents serveis al territori, la creació de protocols i espais de debat, així com estratègies de prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació en aquest camp.
Així, una de les iniciatives desenvolupades durant el 2016 va ser el Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista, en el marc de la comissió tècnica que porta el mateix nom. Aquest Protocol és un instrument que vol agilitzar circuits d‟atenció a les dones i els seus fills i filles que es troben en situació de violència masclista, així com facilitar la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents serveis implicats.
La diagnosi realitzada, prèviament a la implementació del Protocol general de violència masclista, i el treball amb la Comissió tècnica comarcal per a l'abordatge de les violències masclistes, que es reuneix periòdicament, també va permetre (re)conèixer les potencialitats del territori, vinculades a una xarxa de serveis municipals i d'entitats històriques amb gran experiència, així com les seves mancances, sobretot en el treball amb infants i joves i en l'allotjament d'urgència.
Aquest treball també ha permès identificar on calia dirigir la mirada en allò referent a l’àmbit social i comunitari, en el qual es contemplen diferents tipus de situacions: tràfic i explotació sexual de les dones i menors d‟edat, mutilació genital, matrimonis forçats, etc. En aquest àmbit també situem l'assetjament i les agressions sexuals, que són el camp de treball del present document, i que podria funcionar com un annex al protocol general, ampliant el seu diagnòstic de cara a la construcció de polítiques adreçades a erradicar la violència masclista en l‟àmbit social dels espais d‟oci.
L'assetjament i les agressions sexuals són definides com l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.
Per tant, en aquest sentit, el document que teniu a les vostres mans planteja una diagnosi i una sèrie de mesures per l‟abordatge de les violències masclistes en l'espai públic, perquè els ajuntaments de la comarca puguin disposar d'un marc inicial per desenvolupar accions en favor de la lluita contra l'ús de la violència sexual a l'espai comunitari i els contextos d'oci de forma participada amb les entitats formals i informals del seu municipi, així com amb tota la ciutadania.

Darrera actualització: 22.03.2019 | 07:36