Llei catalana de cooperació al desenvolupament

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 12:49

La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estableix i regula el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l'activitat de l’Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional, entesa com a bé públic global en la realització de la qual s'ha compromès la societat catalana. Aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 17 de desembre del 2001, aquesta Llei reflecteix la voluntat de contribuir des de Catalunya al compliment dels compromisos assumits pels països desenvolupats, en el marc de les Nacions Unides, de destinar el 0,7% del producte interior brut al desenvolupament dels països i els pobles en desenvolupament. Una de les especificitats més importants del model català de cooperació que recull aquesta Llei és la concepció de la intervenció pública com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de cooperació.

Darrera actualització: 21.05.2021 | 12:49