31 MARÇ 2022. Dia Internacional de la Visibilitat Trans

Dijous, 31 de març de 2022 a les 00:00

Des de 2014, cada 31 de març se celebra a nivell mundial el dia Internacional per la Visibilitat Trans gràcies a la feina d’activistes d’arreu del món. Un dia de gran importància, ja que a més de recordar a les persones trans que han sofert històricament delictes d'odi, s’obre una finestra per a continuar reivindicant i lluitant la fi de les discriminacions estructurals que continua sofrint el col·lectiu trans.
Reivindiquem:

  • La plena despatologització de les identitats trans. El reconeixement realitzat per l'Organització Mundial de la Salut en 2018 de què les persones trans no pateixen cap malaltia ha d'arribar a tots els nivells administratius i socials.
  • El dret a la lliure autodeterminació de gènere independentment de l'edat, incloent les persones no binàries, sense tuteles ni qüestionaments externs.  
  • Decidir lliurement si escometem o no canvis de qualsevol tipus, especialment físics, tenint en compte la individualitat de cada procés de transició. De la mateixa manera, exigim la garantia que aquests processos i procediments estiguin coberts pel sistema públic de salut. Això ha d'incloure necessàriament una recerca mèdica i farmacològica que permeti desenvolupar tractaments i medicaments adequats per a totes les realitats trans.
  • Les infàncies i adolescències trans han de poder desenvolupar lliurement la seva personalitat sense patir assetjament escolar, incomprensió familiar, o ser tutelades en contra de la seva dignitat i identitat de gènere.
  • La garantia d'una educació en valors de drets humans i coneixement de la diversitat afectiva sexual i de gènere. Promoure materials educatius que reflecteixin l'existència de les persones trans.
  • L'accés a serveis sanitaris i ginecològics des d'una perspectiva psicosocial, assegurant els drets sexuals i reproductius de totes les persones trans. Perquè les persones no binàries i els homes trans també poden avortar i/o gestar, cal garantir la salut des d'una perspectiva lliure de transfòbia.
  • Adoptar mesures urgents per a pal·liar la discriminació que pateixen les persones trans en l'àmbit laboral, per a revertir la situació de desocupació que situa a la població trans, segons diversos estudis, en greu risc d'exclusió social amb taxes superiors al 85% d’atur.
  • Els processos d’acompanyament en la transició i en l’abordatge de les violències han de tenir una perspectiva interseccional. S’ha de tenir en compte com incideixen sobre el fet de ser trans altres factors com ser gran, racialitzada,  discapacitada, jove, precaritzada, viure en l'àmbit rural i/o migrada, per posar uns exemples.
  • Un moviment feminista interseccional que tingui en compte totes les maneres de ser dona, també de ser dona trans.
  • Campanyes de sensibilització per a la societat, que promoguin la comprensió de la diversitat i de les realitats trans binàries i no binàries; a més de formació dirigida a diferents agents socials i institucionals, sobretot les relacionades amb l'atenció a la ciutadania.

És cabdal realitzar polítiques públiques conjuntament amb el teixit associatiu trans i del col·lectiu LGTBI per intervenir contra la transfòbia que genera discriminació, desigualtat i precarietat. És important no només visibilitzar les identitats trans com a font de riquesa en l’àmplia diversitat afectiva, sexual i de gènere, també  conscienciar que estem davant d’una problemàtica social com la transfòbia que en massa ocasions acaba amb la vida de persones trans.

Actualment, la coneguda com a “Llei Estatal Trans”, liderada per la Plataforma Trans està paralitzada. Tenim una oportunitat històrica d’ampliar drets sense retallar-ne d’altres i d’impulsar mesures per intervenir contra la desigualtat social que pateix sistemàticament el col·lectiu trans. Hem de defugir de debats incendiaris, apostar pel diàleg i realitzar la pedagogia necessària i la fermesa d’eixamplar la nostra societat cap un camí més just a través de diferents estratègies conjuntes que englobin a organitzacions polítiques, socials i institucionals.  Fer que totes les vides siguin dignes de ser viscudes. Prou transfòbia!

Darrera actualització: 31.03.2022 | 11:04