Tècnic/a mig recursos humans

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 08:55

ESTAT: EN PROCÉS
Últim document publicat: Anunci llista definitiva de persones admeses i excloses (4/1/22)

El termini de presentació d'instàncies va finalitzar el 25 d'octubre de 2021.

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Tècnic/a Mig de l’Escala d’Administració General, subescala Tècnica Grau Mitjà, adscrita al lloc de Tècnic/a Mig de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals, grup classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure.

Per a consultes, enviar correu a la següent adreça electrònica: selecció@montcada.org

Darrera actualització: 12.01.2022 | 07:26