Tècnic/a arxiu

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:00

ESTAT: OBERTA
Presentació d'instàncies: del 6 al 25 d'octubre, ambdós inclosos

Procés selectiu de personal funcionari de carrera d'una plaça vacant de tècnic/a superior de l'escala d'administració especial de la plantilla de personal funcionari, subescala de tècnics superiors, adscrita al lloc de tècnic/a d'arxiu de l'Àrea de Serveis Generals, pel sistema de concurs oposició lliure.

Com es pot tramitar?

Les persones interessades en participar en el procés de selecció, sempre que reuneixin tots els requisits exposats, des del 6 al 25 d'octubre de 2021, ambdós inclosos, seguint les indicacions següents:

TELEMÀTICAMENT

 Com fer el tràmit electrònicament?

  1. Cal descarregar-se el model de sol·licitud, omplir-la i guardar-la a l'ordinador des d'on s'està fent el tràmit
  2. També cal tenir preparada i guardada a l'ordinador la documentació complementària necessària amb format .PDF (si no es té en format electrònic, cal escanejar-la prèviament) 
  3. Seguidament, un cop tingueu tota la documentació a punt, podeu seguir amb la tramitació mitjançant instància electrònica al següent enllaç:
    • PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES (A PARTIR DEL 6 D'OCTUBRE). Haureu d'omplir la instància amb les dades que us demana i adjuntareu la documentació).

Suport a la tramitació electrònica

En aquest VÍDEO-TUTORIAL us expliquem, pas a pas, com presentar una instància de manera electrònica:

Per a consultes, enviar correu a la següent adreça electrònica: selecció@montcada.org

Darrera actualització: 06.10.2021 | 07:04