Reglament Orgànic Municipal

Aquest Reglament té per objectiu regular l'aspecte organitzatiu d'aquest Ajuntament, observant aspectes tan decisius com són la regulació dels seus organismes de Govern i autoritats, del règim jurídic del seu funcionament, amb un tractament exhaustiu del contingut del càrrec de regidor i dels seus deures i drets inherents a ell mateix.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 15:20