Reglament Consell Municipal de la Mobilitat

Montcada i Reixac, com la resta de ciutats del món desenvolupat, ha viscut en les darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al llarg del temps. La popularització de l’ús del vehicle privat, concebut fins ara com a símbol de la llibertat individual de moviment, ha comportat una pèrdua de l’equilibri tradicional en l’ús de l’espai públic, acotat físicament per definició.

Aquest fet ha comportat el desplaçament i la marginació d’altres usos tradicionals de la via pública. El carrer ha estat durant generacions, alhora que una via de transport, un espai de trobada i d’interrelació social: lloc d’intercanvis comercials, de relació entre veïns i visitants, de manifestacions lúdiques i culturals, de jocs i de conversa.

L’evolució tecnològica ha comportat, però, des de la segona meitat del segle XX, una veritable revolució en els mitjans de transport utilitzats per la nostra població, popularitzant l’ús del cotxe i destinant per al seu ús (circulació i estacionament) la major part de l’espai públic.

A Montcada i Reixac, volem modificar aquesta tendència, que ha comportat una pèrdua del caràcter social del carrer, adoptant les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el nostre caràcter de ciutat mediterrània i oberta a l’espai públic.

Darrera actualització: 01.03.2023 | 09:52