Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L'Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica,

Darrera actualització: 23.11.2017 | 12:22