Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència de Montcada i Reixac

Objectius i competències

1. L'objectiu bàsic del Consorci és la construcció, la posta en marxa i la gestió d'un equipament on tingui lloc activitat d'atenció a la dependència a Montcada i Reixac i de residència assistida i, en el seu cas, atenció sociosanitària. El Consorci realitzarà activitats assistencials, preventives, rehabilitadores i docents.
2. Seran finalitat específiques del Consorci la prestació dels següents Serveis:

 • La construcció i la posta en marca d'un establiment sociosanitari i de residència assistida amb places de llarga estada i altres d'hospital i centre de dia, establiment que s'ubicarà a Montcada i Reixac en uns terrenys en els quals l'Ajuntament de Montcada i Reixac constituirà un dret de superfície a favor del Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència de Montcada i Reixac.
 • La gestió i l'explotació de l'establiment esmentat en el punt anterior.
 • La gestió, en el seu cas, d'altres centres, serveis o projectes sociosanitaris i socials ubicats a Montcada i Reixac.
 • La participació en la promoció de campanyes o tasques preventives.
 • L'organització d'activitats de debat científic i de divulgació en matèria de salut i benestar social.
 • La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social.

3. Les activitats del Consorci s'adreçaran principalment a l'àrea d'atenció a la gent amb necessitats diverses i consistiran, a tall enunciatiu i no limitatiu, en l'organització dels següents serveis:

 • Centres de dia.
 • Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, residència assistida i habitatges amb serveis.
 • Serveis sociosanitaris per aquells tipus de malats que acordi l'òrgan de govern.
 • Serveis socials per aquells tipus de necessitats que acordi l'òrgan de govern.
 • Promoció de l'acolliment familiar.
 • Atenció domiciliària.
 • Casals.
 • Qualsevol altra necessitat d'atenció a les persones.
 • La participació en la promoció i organització de campanyes o tasques preventives i de promoció de la salut.
 • Desenvolupar les activitats d'investigació, estudi, assessorament, dinamització, formació i divulgació, relaciones amb la salut pública que tinguin per objectiu protegir la salut de les persones i promoure la salut de la població.
 • Organització d'activitats de debat científic i de divulgació en matèria de salut i benestar social.
 • La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social.ç
 • Totes aquelles que acordi la Junta de Govern.

Av. de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.07.2022 | 11:39