Treballador/a Social

Dilluns, 24 de juliol de 2023 a les 13:15

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Treballador/a Social de l’Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica Grau Mitjà, grup classificació A2 adscrita a l’Àrea Social, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa

Lloc a cobrir: Treballador/a Social (0367)
Número de places: 1
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 20
Nivell de lloc: 08
Jornada de treball: Jornada ordinària – Jornada Flexible
Centre de treball: Casa de la Vila / Kursaal
Adscripció orgànica: Àrea Social

Import de la taxa: 23,56 euros.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org

Darrera actualització: 28.02.2024 | 07:26