Enginyer/a tècnic/a

Dimecres, 13 de juliol de 2022 a les 00:00

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per a l’ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’administració especial, subescala tècnics/ques mitjans/es, adscrit/a al lloc de tècnic/a mitjà/na d’instal·lacions, grup de classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure, i amb constitució de borsa.

Drets d’examen: 23,56 €.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 09.03.2023 | 07:25