Arquitecte/a tècnic/a

Dimarts, 9 d'agost de 2022 a les 00:00

ESTAT: EN PROCÉS
Publicat l'anunci resultats prova teòrica-pràctica i declaració mèrits

Presentació per instància d'al·legacions, reclamacions i declaració de mèrits del 2 al 8 de febrer

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de plaça vacant d’arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’administració especial, subescala tècnics/ques mitjans/es, adscrit/a al lloc de tècnic/a mitjà/na de plànol de la ciutat, grup de classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure, i amb constitució de borsa.

Drets d’examen: 23,56€.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 01.02.2023 | 14:07