Concurs 15 (C-15). Auxiliars administratius/ves C2

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:01

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de dues places vacants d'Auxiliar Administratiu/va, de l’Escala d’administració general, subescala auxiliar, adscrit/a al lloc d'Auxiliar Administratiu/va de Policia Local i d'OAC, grup de classificació C2, codi de places 1.09.30 i 1.09.34, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:42