Concurs 14 (C-14). Administratius/ves C1

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 07:02

 

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, per l'existència de tretze places vacants d'Administratiu/va, de l’Escala d’administració general, subescala administrativa, adscrit/a al lloc d'Administratiu/va de Sistemes d´Informació, Comunicació i Gestió –informació de base-, de Recursos Humans, de Gabinet d'Alcaldia, de Secretaria, de Serveis Socials i Polítiques d'Inclusió, de Tresoreria, de Gestió Tributària i Pressupostària, de Serveis Jurídics i Administratius àrea territorial, de Serveis Jurídics i Administratius àrea Territorial, de Tresoreria, d'Aparell Jurídic i Administratiu àrea Social, de Secretaria i de Serveis Generals, grup de classificació C1, codi de places 1.08.09, 1.08.30, 1.08.42, 1.08.43, 1.08.45, 1.08.46, 1.08.49, 1.08.57, 1.08.62, 1.08.63 1.08.67, 1.08.70 i 1.08.75, pel sistema de concurs de mèrits.

Darrera actualització: 12.06.2023 | 14:09