Tècnic/a Mitjà/na de sistemes d'informació i comunicació

Dilluns, 8 d'abril de 2024 a les 09:53

ESTAT: EN PROCÉS
El termini de presentació d'instàncies va finalitzar el 6 de maig

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC PER COBRIR LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2

Llocs a cobrir: Tècnic/a mitjà/na de sistemes d’informació i comunicació
Classe de personal: Personal funcionari interí i/o personal laboral temporal
Categoria: Tècnic/a Mitjà/na
Grup: A2
Jornada de treball: Jornada ordinària – Jornada flexible
Adscripció orgànica: àrea Econòmica i Recursos Humans – Transformació digital
Nivell de complement de destí: 20
Nivell de lloc: 8

Darrera actualització: 17.05.2024 | 07:19