Tècnic/a arxiu

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:00

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu de personal funcionari de carrera d'una plaça vacant de tècnic/a superior de l'escala d'administració especial de la plantilla de personal funcionari, subescala de tècnics superiors, adscrita al lloc de tècnic/a d'arxiu de l'Àrea de Serveis Generals, pel sistema de concurs oposició lliure.

Per a consultes, enviar correu a la següent adreça electrònica: selecció@montcada.org

Darrera actualització: 11.05.2022 | 12:22