1 coordinador/a general

Dimarts, 31 d'octubre de 2023 a les 07:54

ESTAT: TANCADA

Denominació: Coordinador/a general (lloc 0431)
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica: Alcaldia
Provisió: Un any amb pròrroga d'un any més; sent un màxim de 2 anys.
Règim d'adscripció: Personal funcionari de carrera de qualsevol administració local
Grup: A
Subgrup: A1. Tècnic d'Administració General o Tècnic d'Administració Especial
Complement destí: Nivell 30
Complement específic: 62.966,96€ anuals
Jornada de treball: Ordinària – Plena dedicació

Darrera actualització: 13.12.2023 | 08:13