MESURES DE SEGURETAT

Els casals d'estiu de Montcada i Reixac s'adapten enguany a les mesures de seguretat i higiene dictaminades per la Generalitat com a mesura de prevenció de la COVID-19, per tal de garantir la protecció dels infants i joves que hi participin. Algunes de les mesures són:

 1. Grups fins a 10 membres.
 2. Mínim d'un monitor/a per grup, que es relacionarà sempre amb els mateixos infants/joves.
 3. Les entrades i les sortides dels casals es faran de forma esglaonada.
 4. Es vetllarà pels dos metres de distància entre cada infant/jove.
 5. Els participants no han de tenir COVID-19 ni símptomes, ni haver conviscut amb algú infectat en els darrers 14 dies.
 6. Cal aportar el calendari de vacunes actualitzat.
 7. La tutoria legal de l'infant/jove haurà de signar una declaració responsable.
 8. Les activitats es faran preferentment a l'aire lliure i es vetllarà pels dos metres de distància.
 9. El personal dels casals es forma en prevenció.
 10. Rentat de mans de forma correcta i continuada.
 11. Ús de mascareta en moments excepcionals, quan no es pugui mantenir la distància de 2 metres.
 12. Si es fan excursions, caldrà utilitzar la mascareta a l'interior del transport.
 13. Es desinfectarà a diari els elements que es facin servir a cada activitat.
 14. Al servei de menjador, els plats i utensilis seran individuals.

El protocol íntegre de mesures de la Generalitat el podeu llegir aquí