Suspensió provisional de serveis vinculats als informes d’estrangeria fins que s’habiliti la via telemàtica

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 00:00

Es veuen afectades les noves sol·licituds i les presentades abans del 14 de març i estiguin en tràmit, així com els informes iniciats o no notificats.

La Generalitat ha suspès provisionalment el servei d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica. En aquests moments, es veuen afectats els tràmits següents:

Presentació de noves sol·licituds: se suspèn el tràmit de l’alta de les sol·licituds d’informes d’estrangeria en totes les seves modalitats (INF01, INF02, INF03 i INF04) fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica. Les sol·licituds registrades durant aquest període excepcional iniciaran la seva tramitació quan cessi l’alarma o quan s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica.

Sol·licituds presentades abans del 14 de març que es trobin en fase de proposta municipal o de resolució de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania: se suspèn la tramitació i s’interrompen els terminis procedimentals mentre duri l’actual situació.

Informes d’estrangeria emesos abans del 14 de març que no han estat notificats a la persona interessada per incidències: se suspèn el termini de caducitat d’aquests informes i no començarà a comptar fins que sigui notificat a la persona interessada de manera demostrable.

Informes d’estrangeria emesos i notificats abans del 14 de març vinculats a procediments d’estrangeria no iniciats o en fase d’instrucció: s’acceptaran tots els documents exigibles en el procediments d’estrangeria que hagin caducat durant la situació actual

IMPORTANT!

Quan la persona estrangera disposi d’una autorització excepcional de l’Oficina d’Estrangers per presentar la sol·licitud del procediment d’estrangeria,a través del Registre Electrònic Comú (REC) utilitzant el localitzador de cita anul·lada, es recomana adjuntar el formulari de sol·licitud d’informe degudament registrat als efectes de poder completar l’enviament telemàtic a l’Oficina d’Estrangers que correspongui.

Des de la Generalitat de Catalunya s’està treballant per implementar la tramitació electrònica en tot el procediment d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria a fi i efecte que el servei pugui recuperar la seva operativitat en tots els casos indicats. Per a més informació, es pot anar al Servei Info-Migració de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania que manté la seva atenció telefònica a través de les línies 932 701 230; 932 701 678 i 932 702 078 (de dilluns a divendres, de 9 a 17 h) i telemàtica a través de la bústia electrònica infomigracio@gencat.cat.

A nivell municipal, la ciutadania pot informar-se sobre temes d'estrangeria adreçant-se a Polítiques d'Inclusió via telèfon o correu electrònic, al 935 753 080 i a serveissocials@montcada.org.

Darrera actualització: 06.04.2020 | 13:47