Reunió informativa sobre la situació jurídica de la Zona 21

Divendres, 15 de març de 2019 a les 00:00

La trobada va comptar amb la participació de l’alcaldessa, Laura Campos, el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, la cap de Serveis Jurídics de l’Àrea Territorial, Noèlia Beltrán, el cap d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona, Ferran Barba, i l’arquitecte que realitzarà la diagnosi, Josep González.

El Casino de Terra Nostra va acollir ahir al vespre una reunió informativa, convocada per l’Ajuntament, per explicar la situació jurídica i urbanística en què es troba el procés de consolidació de la Zona 21. Durant l’assemblea, el consistori va presentar el pla i l’equip de treball que farà una anàlisi tècnica abans del planejament del sector per tal de definir les estratègies de regularització més adequades i garantir l’èxit final del procés. Aquest estudi es farà gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a urbanitzacions amb dèficits urbanístics. L’Ajuntament s’havia compromès que informaria al veïnat sobre l’elaboració i el contingut d’aquest document el passat mes de gener durant la darrera reunió informativa sobre la remodelació de l'antiga N-150.

El regidor Jordi Sánchez va afirmar que “l’objectiu de la reunió és saber on estem i quina és la situació jurídica actual perquè queda molt per fer”. Sánchez va afegir que “la Diputació ens ha donat una subvenció per fer una diagnosi i una anàlisi tècnica i veure com s’ha d’avançar perquè suposi els mínims costos per al veïnat”.

El cap d’Urbanisme de la Diputació va fer una explicació sobre l’origen i el desenvolupament de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Segons Ferran Barba, de les 1.450 urbanitzacions que hi ha actualment a Catalunya, la meitat tenen aquests dèficits perquè no han finalitzat el procés d’urbanització i tenen manca de serveis. Per la seva banda, la jurista municipal va explicar les conclusions del dictamen jurídic va demanar a un gabinet jurídic extern de la zona i va recordar el contingut de les cinc sentències judicials que han fet caure el planejament urbanístic de la zona. Aquest dictamen determina que la qualificació del sòl ha passat d’urbanizable no programat a sòl urbà no consolidat.

L’arquitecte Josep González, contractat per a la realització de l’anàlisi tècnica, va explicar al públic assistent el pla d’actuació previst. L’objectiu és que amb aquest estudi previ es pugui fer un nou planejament que sigui viable econòmicament, que distribueixi correctament les càrregues entre propietaris i comptar amb la participació del veïns. Per aquest motiu, durant la reunió es va anunciar que properament hi haurà una reunió amb el veïnat per comptar amb la seva col·laboració en el procés de consolidació de la Zona 21.

L’acte va finalitzar amb la intervenció de l’alcaldessa, que va afirmar que “som conscients de la gran paciència que ha tingut el veïnat durant tot aquest període però hem de ser realistes i saber que aquest és un procés molt lent” i va afegir que “el consistori haurà de fer actuacions de manteniment per garantir el mentrestant fins arribi la consolidació definitiva de la Zona 21”.

Darrera actualització: 15.03.2019 | 12:17