Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones joves fins als 36 anys

Dimecres, 28 de setembre de 2022 a les 09:00

El termini per presentar sol·licituds s'estén fins el 7 d’octubre a les 15 hores. L'import dels ajuts serà d'un mínim de 20 euros mensuals i d'un màxim de 250 euros, que s'adjudicaran en funció dels ingressos del sol·licitant, l'esforç econòmic que li suposi pagar el lloguer i els preus dels lloguers en cada territori.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió de l’habitatge o habitació per a persones joves que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys inclosos.

Les persones interessades en obtenir la subvenció tindran fins les 15 hores del dia 7 d’octubre per tramitar la sol·licitud. Els sol·licitants han de ser joves fins a 36 anys i titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació. A més, les rendes no poden superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència. I, si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut individualment; si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Per altra banda, els ajuts no es donen per ordre d’arribada i l’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer. 

Respecte a l'import de la subvenció, els que l'obtinguin rebran un 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan el pagament del lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels ingressos; un 30% de l’import de la renda de lloguer quan el pagament del lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats; i un 40% de l’import de la renda de lloguer quan el pagament el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat de l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

Més informació als documents i enllaços adjuntats a la part dreta.

Darrera actualització: 28.09.2022 | 11:31