Novetats en el pagament dels impostos i taxes municipals per al 2020

Dilluns, 23 de desembre de 2019 a les 00:00

L'ORGT de la Diputació s'encarregarà de la gestió i les bonificacions vinculades a l'IBI, l'IAE, la taxa de residus, l'impost de circulació i les plusvàlues.

A partir del 2020, l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona s’encarregarà del cobrament i de totes les gestions i bonificacions vinculades a l’Impost de Béns Immobles (Urbans, Rústics i BICES), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica –que ja gestiona des de l’exercici del 2019– l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i taxa de residus domèstics i comercials. L’Ajuntament de Montcada i Reixac continuarà gestionant l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes de guals, mercats ambulants i del cementiri i la resta de taxes i preus públics.

L’ORGT de Montcada i Reixac està situada al carrer de les Aigües, 3 i també s’hi pot contactar via telèfon (934 729 171) i al correu electrònic orgt.montcada@diba.cat. Per anar-hi, cal demanar cita prèvia a excepció de si es vol un rebut, domiciliar els pagaments o registrar qualsevol instància. Les persones jurídiques només s’atenen per via telemàtica. Els contribuents que ja tenien domiciliat el pagament amb l'Ajuntament i el volen continuar mantenint d'aquesta manera, no cal que s'adrecin a l'oficina de la Diputació. L’ORGT, mitjançant el web www.orgt.cat, ofereix un servei de carpeta ciutadana mitjançant el qual els contribuents reben avisos dels terminis de pagaments, es poden descarregar rebuts, pagar-los (fins a un màxim de 6.000 euros), presentar-hi escrits, fer simulacions de plusvàlues i liquidacions, entre d’altres serveis.

Pel que fa al calendari fiscal del 2020, el de les taxes que gestionarà l’ORGT serà el següent. L’IBI anirà del 4 de maig al 8 de juliol; el pagament fraccionat (IBI Urbà i BICES) a quatre terminis serà el 4 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 1 de desembre; mentre el pagament domiciliat únic (només IBI Rústic) serà l’1 de juliol. L’IAE i la taxa de residus domèstics i comercials tenen el mateix calendari; el període voluntari anirà del 18 de setembre al 18 de novembre i el domiciliat únic, el 2 de novembre. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica anirà del 2 de març al 4 de maig i el pagament únic domiciliat, el 4 de maig. Per domiciliar el pagaments d’aquests impostos i taxes cal comunicar-ho a l’ORGT, de forma presencial o per Internet. A diferència del pagament que es feia a l'Ajuntament, el pagament domiciliat i fraccionat a quatre terminis només s'aplicarà a l'Ibi urbà. 

Sobre les taxes que gestiona l’Ajuntament, la de mercats ambulants anirà del 20 de gener al 20 de març (el pagament domiciliat únic serà el 2 de març); la taxa de guals s’haurà de pagar del 2 de març al 4 de maig (pagament únic domiciliat, el 2 d’abril); i la taxa del cementiri, del 23 d’abril al 25 de juny (pagament únic domiciliat, el 2 de juny). Per domiciliar aquestes taxes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament abans del 15 de gener de 2020.

Darrera actualització: 24.12.2019 | 09:00