Montcada i Reixac té 32.507 habitants

Dilluns, 26 de febrer de 2007 a les 00:00

La població de Montcada i Reixac és actualment de 32.507 habitants segons reflectia el padró municipal en data d'1 de gener de 2007, 36 menys que l'any passat en aquesta mateixa època.

Aquestes dades van ser aprovades dijous al Ple Municipal.

La distribució de la població és la següent: Montcada Centre i Vallençana-Reixac, 8.748 habitants; Font Pudenta, 1.622; La Ribera, 2.233; Mas Rampinyo, Can Pomada i Mas Duran, 6.197; Carrerada i Pla d'en Coll, 2.448; Terra Nostra, 3.071; Can Sant Joan, 4.956; i Can Cuiàs, 3.232 habitants. Per gèneres, la població està bastant equilibrada, amb un total de 16.287 dones i 16.220 homes.

Ana Rivas, presidenta de l'Àrea de Presidència de l'Ajuntament, ha destacat que "les dades presentades reflecteixen el nombre real d'habitants que tenim en aquests moments a Montcada i Reixac, fruit d'una feina exhaustiva del padró feta des de la Secretaria de l'Ajuntament. Aquesta disminució del nombre d'habitants es dóna perquè s'ha eliminat del padró el nom d'aquelles persones que ja no viuen al municipi".

Darrera actualització: 01.06.2018 | 13:21