L’Omic informa sobre la nova llei hipotecària

Divendres, 12 de juliol de 2019 a les 00:00

La normativa ha entrat en vigor el 16 de juny passat i el servei municipal vol donar assessorament a la ciutadania davant la complexitat d'aquest tràmit.

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (Omic) ha començat una campanya per tal d’informar la ciutadania de les principals novetats de la nova llei hipotecària, que va entrar en vigor el 16 de juny passat, davant la complexitat que suposa la formalització d’un préstec hipotecari. Durant 2018, el servei municipal va atendre 211 persones de Montcada i Reixac per resoldre’ls dubtes en relació a les clàusules abusives dels contractes hipotecaris i l’Ajuntament va oferir un servei especialitzat d’advocacia per aprofundir en la matèria i donar resposta a les necessitats d’informació de la població. Per a qualsevol consulta, l’Omic està situada a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament (Avinguda de la Unitat, 6). Fins al 15 de setembre, el seu horari és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres, i durant l’agost romandrà tancada per vacances.

En base a la nova llei, l’entitat financera haurà de facilitar la informació pre-contractual 10 dies abans de la compra. Aquestes dades es lliuren mitjançant les fitxes denominades FEIN (Fitxa Europea de Informació Normalitzada) i FIAE (Fitxa d’Advertències Estandarditzades). Qualsevol informació d’aquestes fitxes que pugui variar en el contracte final es podrà reclamar.

Abans de la signatura del contracte, s’ha de fer una visita informativa a la notaria, per rebre informació sobre totes les clàusules del contracte, per resoldre dubtes. Les despeses han de quedar clarament repartides: l’entitat bancària haurà de pagar la gestoria, els aranzels notarials, la inscripció al Registre de la Propietat i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) sense que aquestes despeses puguin ser repercutides a la persona consumidora. El comprador haurà de pagar les despeses de taxació i les segones còpies de les escriptures notarials, si és que ho sol·licita. La comissió d’obertura no s’ha limitat quantitativament però s’haurà de cobrar una sola vegada.

El banc haurà d’acreditar la solvència de la persona consumidora i si aquest es declara insolvent se’n podrà fer responsable a l’entitat bancària si no ha elaborat un bon estudi de la capacitat econòmica present i futura de la persona consumidora. S’augmenta el límit mínim de quotes impagades per procedir al desnonament per venciment anticipat: les quotes impagades hauran de superar el 3% del capital concedit, o 12 quotes mensuals en la primera meitat del temps del préstec. Si ens trobéssim en la segona meitat s’augmenta al 7% del capital concedit, o a 15 quotes mensuals.

Es posa límit a les comissions d’amortització anticipada depenent si ens trobem en una hipoteca a tipus fix o variable, i de l’any d’amortització En funció d’aquests criteris la comissió es mourà en un límit entre el 0-2% del capital amortitzat. Si es canvia d’hipoteca de tipus fix a variable, o viceversa, dins la mateixa entitat, només es podrà cobrar 0,15% si es fa en els tres primers anys d’hipoteca, a partir d’aquests anys haurà de ser gratuït. Si es vol canviar la hipoteca a una altra entitat bancària, no es podrà cobrar comissions.

Darrera actualització: 12.07.2019 | 12:42