L’Omic de Montcada i Reixac assessora sobre la durada de les assegurances

Divendres, 10 de març de 2023 a les 00:00

Normalment tenen una vigència d’un any i cal tenir en compte els terminis necessaris en cas de renovació o cancel·lació.

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) de Montcada i Reixac informa la ciutadania sobre les assegurances i la seva durada. De forma general, la majoria de contractes són anuals i es renoven automàticament per terminis anuals, ja que els contractes acostumen a incloure aquesta clàusula de renovació. Ara bé, es pot fixar una altra durada sempre que s’indiqui a les condicions de la pòlissa.

Si la persona vol oposar-se a la renovació del contracte, cal que ho faci per escrit i amb antelació d’un mes com a mínim abans de la data de venciment, ja que si ho fa després, la companyia tindrà dret a prorrogar-lo. També pot ser l’empresa la que no vulgui renovar el contracte; en aquest cas, ho haurà de fer també per escrit, que quedi constància de la seva recepció i amb una antelació de dos mesos com a mínim abans del venciment del contracte. Aquesta manera de notificar serà necessària també si l’empresa con donar de baixa el contracte amb el particular per algun tipus d’incompliment.

En  l’inici del període de cobertura, és a dir, des de quan es pot fer servir la pòlissa també pot haver confusió, ja que, existeixen diferents períodes a considerar. Primerament, cal tenir en compte que abans de contractar ens faran una oferta que tindrà una vigència mínima de 15 dies (20 en el cas d’una assegurança obligatòria de vehicles automòbils) i en aquest període haurem de formalitzar el contracte, a partir d'aquí ja tindrem l’assegurança en vigor. Ara bé, hi ha assegurances (normalment les de salut) que tenen un període de carència, és a dir, durant un període de temps establert no es poden fer servir els serveis contractats.

 Finalment, cal saber que durant la durada del contracte no ens el poden modificar, però en el moment de la seva finalització sí que ens podran comunicar unes noves condicions que podrem acceptar i seguir amb la nostra companyia o rebutjar, de tal manera que donem de baixa el contracte sense cap mena de penalització.

 Hem de recordar la importància de tenir, conservar i sobretot conèixer la nostra pòlissa, perquè és a la pòlissa on s’especifiquen totes les cobertures i exclusions de la nostra assegurança.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb l’OMIC de Montcada i Reixac, situada a l’edifici de l’Ajuntament (Avinguda de la Unitat, 6); telèfon: 678 031 766; correu electrònic: omic@montcada.org.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 09:23