L’Ajuntament aprova el projecte de reparcel·lació dels terrenys de l’antiga fàbrica Valentine

Dimarts, 13 de juliol de 2021 a les 11:00

El document determina, entre d’altres, el percentatge del cost que ha d’assumir cada propietat en la urbanització de l’espai.

  • La modificació de planejament de la zona es va aprovar definitivament al 2018, després d’un procés de negociació amb la propietat per rebaixar alçades, reubicar espais i millorar el projecte aprovat del 2009.
  • El següent pas en el procés serà l’aprovació del projecte d’urbanització de l’espai, que inclourà les aportacions ciutadanes del procés participatiu fet al 2018.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat el projecte de reparcel·lació del solar que ocupava la fàbrica de pintures Valentine, a la Ribera, entre els carrers Larramendi, Llevant, Carril i l’avinguda de la Ribera. L’àmbit té una superfície de 46.727 m2, dels quals 18.928 m2 es destinen a sistema d’espais lliures, 7.196 m2 a equipaments comunitaris, 9.501 m2 a sistema viari i la resta a Zona 18, zona residencial, dels quals 2.107 m2 es són per a habitatges de protecció oficial, amb un total de 87 habitatges d’aquesta tipologia. La resta fins als 510 habitatges són d’ús residencial lliure i concertats. També es preveu la cessió a l’Ajuntament d’una finca en aquest espai per a la construcció de 30 habitatges de sistema d’habitatges dotacionals.

En el projecte de reparcel·lació s’han de descriure les finques registrals incloses en els sectors, l’estat de càrregues i els costos que ha d’assumir cada propietat dels terrenys –dues entitats financeres i una immobiliària– en el procés d’urbanització del sector.

Un pas endavant
Aquest tràmit suposa un pas endavant en el procés de transformació i integració urbana d’aquest solar, buit des del 2009. Al 2018 es va aprovar definitivament la modificació de planejament del sector, un procés que es va reprendre al 2016 després de diferents processos de negociació amb la propietat, per tal modificar aspectes per millorar la proposta de planejament inicial (2009). El nou document rebaixa les alçades dels edificis projectats, afavoreix la integració de la Ribera amb la resta del municipi i canvia la ubicació, a espais més adients, del futur edifici de l’institut La Ribera i de la finca de cessió a l’Ajuntament, que es destinarà a habitatge de protecció oficial. 

Un cop aprovades la modificació de planejament i la reparcel·lació, el següent pas del procés és l’aprovació del projecte d’urbanització dels terrenys. ‘En aquests moments s’està redactant el projecte d’urbanització del sector, que inclourà les aportacions de la ciutadania que van sorgir en el procés participatiu fet al 2018 amb el veïnat de la Ribera’, ha indicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez.

Al procés participatiu, el veïnat va mostrar la seva voluntat de millorar la connectivitat urbanística i preservar el corredor biològic entre Collserola i la Serralada de Marina, amb propostes com la creació d’un passeig central d’unió de la Ribera i el centre de la ciutat seguint criteris sostenibles i ecològics; fer una plaça a l’espai central; situar l’aparcament al perímetre del sector a urbanitzar i reordenar la zona de passeig de l’avinguda de la Ribera per facilitar el pas dels vianants. El consistori va traslladar aquestes aportacions a la propietat, que les incorporarà al projecte d’urbanització definitiu.

Darrera actualització: 13.07.2021 | 11:35