L’Ajuntament aprova el projecte de reparcel·lació de l’Estany de Gallecs

Dimecres, 22 de maig de 2019 a les 00:00

El document marca les càrregues econòmiques que ha d'assumir cada propietat de la urbanització, en funció dels seus drets d'edificació.

L’Ajuntament, per Junta de Govern Local, ha aprovat aquest dimarts, 21 de maig, el projecte de reparcel·lació de les finques de l’Estany de Gallecs, en consens amb l’AV i les persones propietàries. Ara, el document romandrà un mes en exposició pública, per tal que la ciutadania, si ho considera oportú, hi presenti al·legacions. “Estem molt satisfets de poder culminar el procés de consolidació de la urbanització i d’haver arribat a un consens amb el veïnat”, ha expressat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez.

La reparcel·lació detalla les càrregues econòmiques que haurà de pagar cada propietari per tal de regularitzar el sector, en funció dels seus drets d’edificació, és a dir, aquelles persones que hi puguin obtenir més beneficis, assumiran més despesa. El planejament redactat per l'Ajuntament ha establert la possibilitat prevista per la llei catalana d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, de reinvertir al sector l'equivalent econòmic de la cessió obligatòria al consistori del 10% de l'aprofitament urbanístic. També s'ha ajustat les zones verdes al mínim que estableix el Pla Director de Gallecs, del 2005, que és el 40% de la superfície del sector. Aquest fet comporta que algunes parcel·les estiguin afectades, els propietaris de les quals han sol·licitat majoritàriament la reubicació dels drets d’urbanització en una altra parcel·la i només en un cas s’indemnitzarà un propietari d’una finca qualificada com a zona verda.

El projecte de consolidació de l’Estany de Gallecs està valorat en 2,2 milions d’euros, xifra que inclou el cost del projecte d’urbanització (1.750.000 euros), de la redacció dels projectes d’urbanització i reparcel·lació, les inscripcions al registre de la propietat, la direcció d’obra i les indemnitzacions. L’aprovació del projecte de reparcel·lació culmina el procés d’inscripció dels terrenys al registre de la propietat a nom dels particulars i es ressol el conflicte sobre la titularitat obert amb l’Incasòl.

Pel que fa al projecte d’urbanització de l’Estany de Gallecs, es va aprovar inicialment al Ple de l’abril passat i preveu l’asfaltat dels vials i la creació de voreres de formigó a pràcticament tot el sector, l’arranjament de l’accés al barri des de la carretera C-155, la creació de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable i substituir-hi l’actual enllumenat per un de baix consum, soterrant les línies aèries. El projecte preveu fer les canalitzacions per tal de, en un futur, soterrar les línies aèries de telefonia.

D’altra banda, les obres d’abastament d’aigua potable a la urbanització s’han posat en marxa aquesta setmana. Els treballs es preveu que durin dos mesos i consistiran en la instal·lació d’una canonada entre un dipòsit situat a Palau solità i Plegamans i l’entrada al sector. Aquesta intervenció és el pas previ a l’arribada de l’aigua corrent als habitatges, una actuació prevista al projecte d’urbanització. El projecte té un cost de 253.953 euros, que sufraguen l’Agència Catalana de l’Aigua i el veïnat. La coordinació i la direcció de les obres van a càrrec del personal tècnic de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

 

 

 

Darrera actualització: 22.05.2019 | 08:55