L’abocament de residus es tractarà de forma diferenciada a l’Ordenança sobre la convivència i l’espai públic

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 00:00

El Ple ha aprovat una modificació per actualitzar el règim d’infraccions i sancions pel que fa a aquesta matèria. Amb aquest canvi, les multes oscil·laran entre els 90 i els 750 euros, en el cas de les infraccions lleus; entre 751 i 1.500 euros, en el cas de les greus; i entre 1.501 i 3.001 euros, en el cas de les molt greus.  

L’Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública, aprovada al 2007 i actualitzada al 2019, ha estat objecte d’una modificació en relació a les infraccions i sancions en matèria d’abocament de residus. Aquest canvi, que es va aprovar durant la sessió plenària del 27 d’octubre, s’ha fet a requeriment dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica de l’Ajuntament, que van posar de manifest la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions pel que fa a la matèria d’abocament de residus ja que, per la seva naturalesa i característiques diferenciades, és convenient tractar-les de manera separada a la resta i, a més, estaven regulades amb uns imports molt per sota dels màxims que estableix la llei del règim local.

Per aquest motiu, la modificació de l’ordenança ha consistit, principalment, en la redacció d’un nou article específic per a la regulació de les infraccions en matèria d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents. Amb aquest canvi, les multes oscil·laran entre els 90 i els 750 euros, en el cas de les infraccions lleus; entre 751 i 1.500 euros, en el cas de les greus; i entre 1.501 i 3.001 euros, en el cas de les molt greus. Una altra de les novetats és que els conductors del vehicles que realitzin l’abocament de residus seran considerats com els responsables d’aquesta infracció. La regulació de la resta d’infraccions i sancions que regula l’ordenança de convivència i que no afecten a l’abocament i vessament de residus, no experimenten cap modificació: lleus, entre 90 i 120 euros; greus, entre 121 i 300 euros; i molt greus, entre 301 i 600 euros. .

Durant la seva intervenció al Ple, Juan Carlos de la Torre, regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, va destacar que l’abocament de residus provoca “un gran problema de convivència, generant una sensació de deterioració del municipi que no és real”. “Creiem que aquest canvi a l’ordenança, totalment necessària, ajudarà a controlar a la mínima part de la població que no accepta les regles del joc”, va afegir de la Torre, qui també va avançar que un dels objectius per al futur és que l’abocament de residus estigui regulada amb la seva pròpia ordenança. L’alcaldessa, Laura Campos, va tancar el punt elogiant la tasca que la Policia Local fa a l’hora de controlar els abocaments de residus, destacant que en el que portem d’any ja s’han obert un total de 263 expedients sancionadors de via pública.

Aquest canvi de l’Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública va ser objecte d’una consulta prèvia a la plataforma Montcada Participa per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions potencialment afectades. La consulta va estar oberta durant un mes sense que es presentés cap al·legació o suggeriment.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 07:17