La preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2022-2023 anirà del 23 de maig al 2 de juny

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 00:00

Els infants d’I2 tindran l’escolarització gratuïta el curs vinent entre setembre i juny i només s’abonarà la mensualitat de juliol, com a activitat extraordinària d’estiu. Les portes obertes als centres es fan els dies 14 i 21 de maig.

El termini de preinscripció a les escoles bressol municipals de Montcada i Reixac per al curs 2022-2023 anirà enguany del 23 de maig al 2 de juny. La principal novetat és que les famílies no hauran de pagar la quota d’escolarització en la franja d’I2 (2-3 anys) de setembre a juny. El mes de juliol s’haurà d’abonar com una mensualitat extraordinària d’estiu.

El Departament d’Educació ha decidit finançar l’escolarització de l’alumnat del darrer any d’escola bressol a partir del pròxim curs, assumint la part que haurien d’abonar les famílies. La gratuïtat només cobreix l’escolarització; la resta de serveis, com el menjador o l’acollida, les han de continuar assumint les famílies, que es poden acollir a la tarifació social per pagar el menjador, sempre i quan estiguin empadronades a Montcada i Reixac. ‘Amb motiu de la gratuïtat d’I2 obrim un grup més d’aquesta franja a l’escola Camí del Bosc i per tant, incrementem les places disponibles’, ha explicat la regidora d’Educació, Jessica Segovia.

Procés de preinscripció
Per tramitar la preinscripció, que es recomana fer-la per vita telemàtica, les famílies han d’enviar la documentació pertinent al centre triat com a primera opció:

De forma excepcional, es podrà fer la preinscripció de forma presencial, a l’escola triada en primera opció, amb cita prèvia, que cal concertar-la trucant al centre pertinent. La documentació que cal aportar per fer la preinscripció és:

  • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
  • Original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant o de la targeta de residència on consti el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili que s’al·lega no és el que apareix al DNI (només en el cas que el domicili no sigui del municipi): certificat municipal de convivència on consti que l’infant conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.
  • Documentació que acrediti els criteris puntuables, com ara carnet de família nombrosa  o de família monoparental, certificat de discapacitat, certificat de l’empresa si s’acredita la proximitat al lloc de treball, certificat del SOC si s’acredita situació d’atur...

L’oferta provisional de places, per a tots els grups d’edat i entre les cinc escoles bressol municipals és de 165 –53 és la data provisional per a I2–, i 132 places més ja estan ocupades per alumnat que està actualment matriculat i pujarà de nivell.
Tota la documentació es pot consultar a www.montcada.cat i també es facilitarà a les famílies que els dies 14 i 21 de maig assistiran a les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals. Per participar-hi calia inscripció prèvia.

Darrera actualització: 13.05.2022 | 13:22