La nova licitació per a les escoles bressol Camí del Bosc, Can Casamada i Mitja Costa reforçarà el suport als infants amb necessitats educatives especials

Divendres, 23 de desembre de 2022 a les 12:00

El nou plec, que puja a un total de 5,3 milions d’euros per a un període de tres cursos més un any prorrogable, també incorpora incentius per a la millora salarial de les educadores.  

El Ple de desembre, celebrat aquest dijous, 22 de desembre, a la Casa de la Vila, va aprovar l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació per a la prestació del servei de les escoles bressol municipals Camí del Bosc, Can Casamada i Mitja Costa. El valor estimat del contracte, considerant el pressupost al llarg dels tres cursos de durada, més una pròrroga eventual d’un any i un ampliació eventual màxim del 20% del preu, és de 5,3 milions d’euros (exempt d’IVA).

La nova licitació que presenta la regidoria d’Educació s’ha fet després d’un estudi detallat de les millores i les necessitats a nivell educatiu i de condicions dels treballadors i treballadores que es va fer amb el suport extern d’una empresa i l’assessorament dels serveis jurídics de l’Ajuntament. Una de les novetats més destacades és que les aules d’I2 (l’antic P2) comptaran amb dues educadores durant el matí ja que la de suport passarà a tenir una jornada laboral de 17 a 27,5 hores. A més, es canviarà la figura de la vetlladora per incorporar un/a especialista en Necessitats Educatives Especials (NEE), que també farà les tasques de coordinació amb el DAPSI, que ofereix atenció psicològica i pedagògica a infants de 0 a 5 anys. “Aquest plec aposta per donar resposta a les dificultats que es troben les educadores a les aules i el repte més important que hi ha actualment és el de poder atendre adequadament als infants amb necessitats educatives especials, fet que també repercutirà en un benefici per a la resta d’alumnes”, va explicar, durant el Ple, la regidoria d’Educació, Jessica Segovia, qui va elogiar el nivell de la xarxa de l’escoles bressol que hi ha al municipi.

Durant la seva intervenció, la regidora també va destacar que el fet que la partida pressupostària del contracte sigui tan elevada -5,3 milions- facilitarà la presentació de més ofertes per poder escollir i va justificar aquest increment d’un 60% respecte a la darrera licitació per a l’adequació a la pujada dels preus dels subministraments i per l’augment dels ingressos que rep l’Ajuntament relacionats amb les despeses de menjador i al finançament que la Generalitat ofereix com a compensació del que aportaven les famílies per a la gratuïtat del curs I2. A més, el contracte serà més curt per facilitar la incorporació de noves millores en un període més curt de temps. 

La nova licitació també equipara el salari de les treballadores, ja siguin suplents o de plantilla, de les tres escoles bressol i inclou l'obligació per a les empreses aspirants a que contractin el servei del DAPSI. A més, ampliar les hores d’aquest servei serà un incentiu per a l’obtenció de més punts en el concurs, de la mateixa manera que també serà més puntuable si es contempla una increment del 2% anual del salari de les educadores, que no podrà ser ni absorbible ni compensable. El que no s'ha pogut eliminar, perquè ve marcat pel conveni col·lectiu, és el concepte de millora compensatòria absorbible, que era una de les reivindicacions de les mateixes treballadores, una representació de les quals va estar present a la Sala de Plens, i que va ser un dels motius de la paralització de la licitació el passat mes d'abril. 

La regidoria d’Educació ja ha encarregat un altre estudi amb les mateixes característiques per preparar també la nova licitació per a les altres dues escoles bressol municipal -Can Sant Joan i Font Freda- que no han entrat en aquesta convocatòria.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 14:40