El PLIS 2021 prioritza les accions que donen resposta a les necessitats emergents i als efectes socials i econòmics de la pandèmia

Divendres, 4 de juny de 2021 a les 00:00

Les accions prioritàries per a aquest exercici són 13 de les 68 previstes i tindran un seguiment i una avaluació més acurada.

  • L’increment d’un miler d’atencions més als serveis socials a causa de la pandèmia ha motivat l’Ajuntament a prioritzar les accions i el pressupost del PLIS a les persones afectades per la crisi económica, social i sanitària.
  • Les prestacions d’urgència social, el projecte d’absentisme i abandonament escolar, el circuit de primera acollida i el foment de l’ocupació en persones amb diversitat funcional són algunes de les accions prioritàries del 2021.

El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) s’ha fixat 13 accions prioritàries a desenvolupar durant el 2021. Són aquelles que tenen una finalitat inclusiva, preventiva o pal·liativa, s’adrecen a persones i col·lectius vulnerables, s’orienten a enfortir les capacitats i recursos individuals i socials i són necessàries i rellevants per atendre les necessitats socials i econòmiques provocades per la pandèmia. Durant aquest any es farà un seguiment i avaluació acurat i continuat d’aquestes accions.

La pandèmia ens ha deixat un increment de situacions de necessitat perquè moltes famílies han patit les conseqüències d’aquesta nova crisi econòmica i sanitària’, ha explicat la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere L’edil ha expressat que ‘aquest augment de més de 1.000 casos en un any a causa de la pandèmia ens ha motivat a enfocar les accions i el pressupost del PLIS i de la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió a millorar la situació de les persones que més han patit la crisi i de les que han quedat en situació més vulnerable’.

Accions prioritàries a cada eix del PLIS
En l’eix econòmic i de renda, la prioritat són les prestacions d’urgència social i d’habitatge. En l’àmbit educatiu, es pretén consolidar el projecte de lleure educatiu 360, el d’absentisme i abandonament escolar, el circuit de primera acollida i el de formació i sensibilització en gènere i diversitat afectiva. En l’eix sociosanitari, la prioritat és el programa Montcada Inclou, de foment de l’ocupació entre persones amb diversitat funcional. En l’eix residencial, les accions prioritàries són l’adquisició d’habitatge social per via de tempteig i l’acompanyament a persones sense llar. En l’àmbit relacional, els programes són el desplegament dels protocols de maltractament en infància i gent gran, l’hort comunitari, Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans i l’equip educador en esports. En l’eix de ciutadania es vol impulsar el Punt del Voluntariat, un projecte que es va posar en marxa al 2019.

Pla estratègic social
El PLIS és el full de ruta que marca les accions vinculades a la inclusió social. El projecte vigent, que comprèn el termini 2018-2021, planteja un seguit d’accions a desenvolupar al llarg de cada any, així com els mecanismes d’avaluació i seguiment. En el marc del PLIS, al 2019 es va crear l’Observatori d’Inclusió de Montcada i Reixac, que té com a missió proporcionar informació rigorosa, crítica i de qualitat de forma periòdica, sobre la vulnerabilitat i l’exclusió social a la ciutat.

 

Darrera actualització: 08.06.2021 | 17:31