El Ple aprova el pressupost municipal per al 2022

Divendres, 12 de novembre de 2021 a les 14:35

La proposta del govern, amb unes xifres que pugen als 47,4 milions d’euros, no ha rebut cap vot en contra en una sessió que ha tornat a ser presencial després de 20 mesos de trobades virtuals a causa de la pandèmia de la Covid-19.   

  • Tot i que el capítol de despeses corrents puja a les cinc àrees de l’Ajuntament, el pressupost global baixa perquè algunes subvencions plurianuals no es poden tornar a comptabilitzar.
  • La previsió d’ingressos es veurà afectada pel canvi de la fórmula de càlcul de la plusvàlua que el govern de l’Estat ha modificat amb un decret publicat aquesta setmana i que el president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, qualifica com una “solució a mitges”.
  • L’alcaldessa, Laura Campos, ha agraït l’abstenció dels grups de l’oposició i ha destacat que darrere els números hi ha “un escut social per desplegar polítiques públiques, sanejar els comptes, millorar el municipi i donar resposta a totes les problemàtiques de la ciutadania”.

Els pressupostos de l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a l’any 2022 han rebut el vistiplau del Ple durant una sessió extraordinària que s’ha celebrat aquest dijous, 11 de novembre, i que ha tornat a ser presencial després de 20 mesos de trobades virtuals a causa de la pandèmia de la Covid-19. El pressupost per al 2022, que s’ha aprovat sense cap vot en contra ja que els dos grups de l’oposició s’han abstingut, serà de 47,4 milions d’euros, una xifra que és dos milions menys respecte a l’any passat perquè no es poden tornar a pressupostar algunes subvencions plurianuals. La sessió plenària s’ha celebrat la mateixa setmana que el govern de l’Estat ha emès un decret amb l’objectiu d’omplir el buit legal que havia deixat la sentència del Tribunal Constitucional dictada a finals d’octubre i que anul·lava la fórmula de càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, un dels tributs més importants que recapten directament els ajuntaments i que grava la part de plusvàlua que s’aconsegueix en una operació immobiliària gràcies a la revaloració del sòl públic on l’habitatge que es ven, s’hereta o es dona està construït.

La principal novetat d’aquest decret, que s’aplica des del passat dimecres, 10 de novembre, és que hi haurà dues opcions a escollir a l'hora de calcular el tribut i el contribuent podrà triar la que, per preu, li convingui més. A més, si l'operació no representa cap guany, no s’haurà de pagar l'impost, tal com i demanava el TC des de l’any 2017. El govern municipal ha inclòs en la seva proposta de pressupostos la previsió d’ingressos pel cobrament d’aquest tribut, que hauria d’haver suposat una recaptació de 2,75 milions d’euros –un 5,86% del total d’ingressos del consistori. En la seva intervenció al Ple, el president de l’Àrea Econòmica ha explicat que, a nivell local, encara s’ha d’estudiar quina conseqüència econòmica tindrà aquest canvi de la fórmula de càlcul de la plusvàlua que, entre d’altres mesures, rebaixa el màxim del coeficient de recàrrec que fins ara estaven aplicant els ajuntaments -amb una mitjana del 3%- fins al 0,45%, xifra que a partir d’ara variarà depenent d’alguns factors com el temps que ha passat entre la compra i la venda del immoble. “Aquestes modificacions tindran un impacte evident als ingressos municipals ja que es tracta d’una solució a mitges i és per això que tornem a demanar a l’Estat una modernització de la Llei d’Hisendes Locals que permeti als ajuntaments tenir més marge de maniobra a l’hora de recaptar”, ha dit Garrido, qui també ha explicat que el consistori encara té sis mesos per adaptar les seves ordenances al canvi de la fórmula de càlcul de la plusvàlua.

En relació als ingressos, l’Ajuntament també preveu la pèrdua d’uns 135.000 euros per la retirada del peatge de l’autopista C-33 que es podria compensar amb l’increment de l’Impost d’Activitats Econòmiques; la reactivació de les llicències en el sector de la construcció; la creació de l’ordenança per a l’aprofitament especial de domini públic que han de pagar les empreses subministradores d’energia i que podria generar un milió d’ingressos, així com la reestructuració de l’organització de l’Àrea econòmica per optimitzar la recaptació municipal.

Pel que fa a les despeses, l’Ajuntament també preveu un increment de la xifra global per diferents motius com són l’estabilització del personal interí del consistori; l’increment en la intervenció per millorar la neteja i manteniment de la via pública; l’augment del cost dels subministraments; la millora en la licitació de nous contractes, així com el retorn a l’activitat ordinària després de la pandèmia que provocarà la recuperació d’alguns actes que no es van organitzar durant el 2021. Aquest augment de la despesa es podria compensar, segons ha dit Garrido, amb la voluntat municipal d’aconseguir una reducció de tipus d’interès que el consistori ha de pagar pels préstecs que té contractats i que podria suposar un estalvi d’uns 60.000 euros.


Pressupostos per àrees
Tot i que la xifra global del pressupost baixa respecte al 2021, les partides destinades a cada àrea de l’Ajuntament pugen, a excepció de l’Àrea Territorial, que tindrà un pressupost de 12.736.204 euros, xifra que suposa un 26,7% menys que l’any anterior, tot i significar el 26,8% del global. Sí que s’incrementen els pressupostos de l’Àrea Econòmica, que puja fins als 7.056.734 euros (12,68% més que l’any passat, sent el 14,8% del total); l’Àrea de Serveis Generals, 17.702.374 euros (5,72% més que l’any passat i el 37,3% del total); l’Àrea Social, 9.036.388 euros (10,01% més que l’any passat i el 19,04% del total); i l’Àrea de Presidència, 906.617 euros (9,62% més que l’any passat i el 1,91% del total). En relació al capítol de despeses corrents en béns i serveis es produeix un augment en les cinc àrees de l’Ajuntament.

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar 2,9 milions d’euros en diferents accions relacionades amb l’asfaltat i els parcs infantils, així com millores en equipaments esportius, la piscina d’estiu o les escales mecàniques exteriors. En aquest sentit, el president de l’Àrea Econòmica ha destacat que “el consistori ha recuperat la seva capacitat inversora que es va perdre a causa del deute generat per les expropiacions”.

A l’hora de fer una valoració dels pressupostos per al 2022, l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha intervingut per agrair l’abstenció dels grups de l’oposició i valorar l’augment en algunes partides destinades a millorar la neteja de la via pública, la contractació de dos inspectors per sancionar l’abocament de voluminosos, l’increment de les subvencions a les entitats i la potenciació del casal d’estiu per disposar de més vetlladors per a infants amb necessitats especials. Campos ha destacat que la previsió de pressupostos s’ha vist afectada per la incertesa que genera l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, la disminució dels ingressos pels canvis al tribut de la plusvàlua i l’encariment del preu de les matèries primes que genera més inflació. “Malgrat aquesta triple incertesa, hem dissenyat un pressupost amb uns números, darrera dels quals hi ha un escut social per desplegar polítiques públiques, sanejar els comptes, millorar el municipi i donar resposta a totes les problemàtiques de la ciutadania”, ha dit l’alcaldessa.

Situació econòmica
Gerard Garrido també va aprofitar el Ple extraordinari de pressupostos per analitzar la situació financera del consistori. En referència a la tresoreria, Gerard Garrido ha destacat una important millora que ha permès recuperar la liquiditat, reduir el període mig de pagament a proveïdors i evitar la petició de pòlisses de crèdit per fer front a les despeses del dia a dia. Respecte al deute de l’Ajuntament, que al 2020 va reconvertir el deute de curt a llarg termini, es situa, a finals d’any en 17.532.632 euros, tot i que encara queden pendent gairebé dos milions d’euros en concepte d’expropiacions.

Cara al futur, el consistori es planteja, segons va comentar l’edil, continuar amb el sanejament de les arques, la millora de la despesa i de la gestió de les finances municipals, la recerca de nous ingressos, el perfeccionament de la recaptació; la reducció la càrrega financera i la inversió dels màxims recursos públics per a la ciutadania. D’altra banda, Garrido conclou que els indicadors econòmics són positius i indiquen que la situació econòmica de l’Ajuntament ha millorat, tot i que es continua amb un deute elevat que obliga a mantenir el pla de sanejament.

La propera sessió ordinària del Ple corresponent al mes de novembre se celebrarà el pròxim 24 de novembre (18.30 h), de manera presencial a la Casa de la Vila. De forma excepcional, i per no coincidir amb els actes del 25N amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, no serà l’últim dijous de mes.

Darrera actualització: 30.11.2021 | 10:39