El Ple aprova el pressupost municipal 2023, que pretén fer front a l’actual context econòmic, sense incrementar la pressió fiscal

Divendres, 16 de desembre de 2022 a les 00:00

Els comptes, de 49,6 milions d’euros, augmenten un 4,6% respecte l’exercici anterior, amb 2,2 milions més.

  • Segons la previsió del govern, la pujada dels tipus d'interès i dels preus del subministrament elèctric provocarà un augment d'aquestes partides en 400.000 i 600.000 euros, respectivament. L’Ajuntament està preparant un pla d’estalvi energètic que s’aplicarà en tots els seus equipaments.
  • La previsió és que el decreixement de l’impost de les plusvàlues per la sentència del Tribunal Constitucional provocarà la pèrdua d’uns 400.000 euros al 2023.
  • Per augmentar els ingressos, el govern no pujarà la pressió fiscal sobre la ciutadania i en recaptarà més amb les taxes d’ingressos bruts de les empreses subministradores i per l’ocupació del sòl, el subsòl i la volada de la via pública.

Els pressupostos municipals per al 2023 van rebre llum verda ahir dijous, 15 de desembre, en el marc d’un Ple extraordinari. Els comptes, de 49,6 milions d’euros, suposen un increment de 2,2 milions, un 4,6% respecte al 2022. ‘Són els pressuposts més elevats de la història del consistori i arriben un moment de crisi econòmica global, amb el que pretenen fer front a la inflació i a l’augment dels tipus d’interès sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania; també continuen en la línia de sanejar les finances municipals’, va explicar el president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, durant la seva intervenció al Ple.

L’alcaldessa, Laura Campos, va qualificar els pressuposts com a ‘responsables, condicionats en part per factors negatius externs però també d’interns que arrosseguem i als que estem donant resposta; a més, presentem un nou pressupost, quan en d’altres municipis del voltant, a causa del complex context econòmic, estan prorrogant els anteriors’.

A l’hora d’elaborar els pressupostos, l’Ajuntament ha hagut de tenir en compte diversos factors externs com la sentència del Tribunal Constitucional sobre la plusvàlua que ha afectat els ingressos de les entitats locals, l’impacte econòmic arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 i l’actual pujada de la inflació i dels tipus d’interès. En aquest sentit, Garrido ha explicat que l’Ajuntament afronta aquest context d’incertesa amb unes comptes sanejats i transparents gràcies a les mesures que s’han implantat als darrers anys i que han permès reduir el seu deute i millorar la seva tresoreria.’Al 2021 vam acabar amb el deute a curt termini i pot fer front a les obligacions corrents amb tranquil·litat’, va dir Garrido.

Increment de despeses
La proposta de pressupost es veu directament afectada per l’augment considerable de les despeses a causa del context de crisi econòmica que ha generat una pujada del tipus d’interès dels crèdits que té l’Ajuntament –del 0 al 3%- i un increment dels preus dels subministres de llum i gas, fet que provocarà, segons la previsió del govern, un increment d’aquestes partides en 400 i 600.000 euros, respectivament.

Per evitar que aquest augment sigui encara més gran, Garrido ha anunciat que el govern està dissenyant un pla d’estalvi energètic en tots els equipaments municipals que es concretarà properament. L’augment d’aquestes despeses, també afectat per la millora del poder adquisitiu de la plantilla de l’Ajuntament amb un increment previsible del 3,5%, no repercutirà sobre la ciutadania.

Per millorar aquests ingressos, i compensar l’augment de les despeses i el decreixement de l’impost de les plusvàlues arrel de la sentència del Tribunal Constitucional que el govern xifra en uns 400.000 euros per al 2023, l’Ajuntament compta amb una sèrie de factors com la subvenció que atorga la Generalitat amb el contracte programa de Serveis Socials 2022-2025, l’increment en la recaptació de l’IBI per la construcció de nous habitatges al municipi, un major control per part de l’Ajuntament en la recaptació de les taxes d’ingressos bruts de les empreses subministradores i per l’ocupació del sòl, el subsòl i la volada de la via pública amb caràcter retroactiu, així com els Fons Next Generation que atorga la Unió Europea.

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar 2,17 milions d’euros del pressupost del 2023 en diferents projectes, entre els que destaquen l’ampliació de l’institut-escola El Viver, la rehabilitació de la Casa Larratea o el Parc de les Aigües, entre d’altres accions.

Pressupostos per àrees
L’Ajuntament ha reestructurat les seves àrees que han passat de cinc a sis, creant-se l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica que abans estava integrada a l’Àrea Territorial. L’augment dels costos dels subministraments, del tipus d’interès i de la millora del poder adquisitiu dels treballadors ha provocat que totes les àrees hagin augmentat el seu pressupost. L’Àrea Territorial tindrà un pressupost de 1.650.469 euros mentre que la nova Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica pujarà als 10.110.499 euros –la suma d’ambdues suposa un increment del 0,39% respecte al pressupost que l’Àrea Territorial va tenir l’any passat abans de la seva divisió. També pugen els comptes de l’Àrea Econòmica, que serà de 8.041.454 euros (+3,02%); l’Àrea de Serveis Generals, 18.580.619 milions (+4,31%); l’Àrea Social, 10.319.917 euros (+12,43%); i l’Àrea de Presidència, 928.297 euros (0,18%).

Darrera actualització: 16.12.2022 | 10:22