El Ple aprova el pla de sanejament i la sol·licitud d'un préstec per refinançar el deute municipal

Divendres, 26 de juny de 2020 a les 10:00

El crèdit és de 2,5 milinons d'euros i pretén recuperar la inversió efectuada al 2015 per assumir part del cost de les expropiacions forçoses.

El Ple de l'Ajuntament de Montcada i Reixac del mes de juny, celebrat aquest dijous, dia 25, ha donat llum verda a un pla de sanejament i a un crèdit a llarg termini per tal de sanejar les finances locals i obtenir liquiditat per tal de fer front al dia a dia. Aqueste dues accions tenen el seu origen amb el pagament, al 2015, de part de les expropiacions forçoses a quatre empreses. La liquidació del pressupost del 2019, de la qual es va donar compte al Ple de maig, marca un romanent de tresoreria negatiu, de 2,5 milions, un fet que prové de l'operació efectuada entre els 2014 i principi del 2015 per assumir part les expropiacions. Aquesta acció va implicar aleshores un buidatge de la caixa, provocant una tensió de tresoreria que s'arrossega fins a l'actualitat i que es reflecteix en els problemes per fer front a les despeses del dia a dia.

Per tal de recuperar la inversió perduda i obtenir liquiditat, l'Ajuntament ha aprovat al Ple la sol·licitud d'un crèdit a 10 anys, que ve acompanyat d'un pla de sanejament. Aquesta operació no s'havia efectuat abans, perquè una quantitat que un ajuntament es compromet a assumir en un exercici no es pot reconvertir en un crèdit a llarg termini a menys que es doni la circumstància de tenir un romanent de tresoreria negatiu, com succeeix avui dia. 'Aquesta operació pretén restablir l'estabilitat econòmica a les arques municipals i fer front a les despeses diàries de l'Ajuntament', ha indicat el president de l'Àrea Econòmica, Gerard Garrido.

La liquidació del pressupost del 2019 mostra que les mesures econòmiques que el govern municipal està aplicant, establertes en el Pla Econòmic i Financer, estan donant resultats positius i estan permetent sanejar i redreçar la delicada situació de les arques municipals. El nivell d'endeutament de la Corporació és actualment d'un 65%, un 5% menys respecte el dels anys 2018 i 2019; i les regles fiscals, que determinen la situació econòmica i financera del municipi, s'estan complint. Durant el 2019, el consistori ha dut a terme diverses actuacions per tal de contenir la despesa, tot mantenint els serveis que ofereix a la ciutadania. ‘La liquidació ens mostra que anem pel bon camí, l’objectiu d’aquest equip de govern de sanejar els comptes municipals s’està plasmant en els indicadors; estem fent un esforç per reconduir la direcció econòmica, tant a nivell comptable com en la gestió de recursos’, ha destacat Garrido.

L’edil ha destacat canvis en els procediments d’ingressos i el control de la despesa, així com en l’estudi i l’actualització de les ordenances fiscals. Respecte els ingressos, també s'ha instat les administracions superiors a pagar les subvencions i altres compromisos econòmics contrets amb l'Ajuntament, factor que han beneficiat l'estalvi net.

Darrera actualització: 26.06.2020 | 10:37